ประวัติความเป็นมา
การดำเนินงาน
การรับสมัครเด็ก
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ
บทบาทหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง


 

 

 

การเลี้ยงลูก ควรที่จะ...?พัฒนาลูกทุกด้านเพื่อให้ลูกเติบโตเป็นคนที่ดี เก่ง และมีความสุข...มีต่อ

มื้อเด็ดเคล็ด(ไม่)ลับ มื้อเด็ดเคล็ด(ไม่)ลับ เสนอตอน ผักสีสันสดใส เกร็ดความรู้วันนี้ขอเสนอ วิธีการรักษาสีสันสดใสของผัก ...มีต่อ

วิธีกินบุฟเฟ่ต์อย่างได้คุณค่าเราควรจะรู้ตัวว่าเมื่อไหร่ควรจะพอ และหยุดกิน ไม่ใช่กินเพื่อให้คุ้มตามข้อเสนอ
ที่ทางร้านหยิบยื่น แต่เราต้องกินอย่างใส่ใจกับสุขภาพตระหนักถึงคุณประโยชน์
และโทษที่ได้รับด้วยเช่นกัน...มีต่อ

 

 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสะพาน ๑

4/36 หมู่ 12 แขวงและเขต หนองแขม

กรุงเทพมหานคร 10160 โทร 024295285